MENU

0

1

1

let

zkušeností

0

0

1

1

2

2

3

3

4

1

0

1

2

3

5

6

7

8

9

8

1

2

3

4

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

6

7

8

9

0

0

+

navržených
projektů

0

1

3

1

2

0

2

3

4

1

1

3

9

5

0

6

2

7

8

0

1

3

0

4

6

7

9

2

8

5

1

2

4

9

7

6

8

3

0

0

+

postavených
domů snů

Jsme architekti a projektanti pod jednou střechou. Jsme tým specialistů různého zaměření, kteří se vzájemně doplňují. Jsme ateliér Civilista. Vaše sny přetváříme v budovy, které budou odpovídat vašim představám a zároveň naplňovat vaše potřeby. Budovy plně funkční, které se vám budou v neposlední řadě i líbit. Umíme mluvit jazykem stavebních firem. Už více než patnáct let jim vaše sny úspěšně tlumočíme. A honbu za razítky máme v malíčku, od starostí s úřady vás zcela odstíníme. Po vašem boku můžeme stát od výběru pozemku až k úspěšné kolaudaci. Po celou dobu vám kryjeme záda. Vy smíte předpokládat, že vše do sebe zapadne.

Architektura

• Rodinné domy
• Bytové domy
• Administrativní budovy
• Průmyslové stavby
• Veřejná prostranství

Šíře námi navrhovaných staveb je značná. Vždy však trváme na tom, aby to byly budovy plně funkční, které se lidem v neposlední řadě i líbí. Budovy, ve kterých do sebe vše zapadá a lidé se tam cítí dobře.

Projektování

• Dokumenty pro územní souhlas
• Dokumenty pro územní řízení
• Dokumenty pro ohlášení stavby
• Dokumenty pro stavební povolení
• Dokumenty pro provedení stavby

Vždy si zakládáme na řemeslné správnosti projektů dle příslušných standardů dané dokumentace. Už ve fázi projektu minimalizujeme případné potíže při všech úředních řízeních i realizaci stavby.

Interiérový design

Můžeme se postarat, aby vaše domy fungovaly nejen zvenku, ale i zevnitř. Pomůžeme vám využít prostor smysluplně a vyvarovat se chyb, které by vám jeho užívání znepříjemňovaly. Krom funkčnosti pochopitelně dbáme i o estetiku vašeho interiéru. Spolupracujeme s profesionály, kteří doladí váš interiér včetně detailů, jako je výběr vnitřího vybavení nábytkem či zařizovacích předmětů.

Zasíťování

Zajistíme pro vás potřebné přípojky inženýrských sítí. Ideální je mít sítě vyřešené před započetím stavebního řízení, aby nedošlo k jeho pozastavení a tím zdržení samotné realizace. V případě větší zástavby je potřeba počítat s nutností, zjistit u správců sítí, zda mají tyto sítě dostatečnou kapacitu. I o to se samozřejmě postaráme.

Průmyslové aplikace

Mimo jiné má ateliér Civilista zkušenosti s projektováním ocelových konstrukcí zábradlí, stožárů, plošin, rámů a věží pro telekomunikační služby (T-Mobile) nebo kabelových lávek (Letiště Praha a.s.).

Parcelování

Dle vašich požadavků a norem dané obce najdeme ideální řešení rozdělení a zajistíme rozparcelování vašich pozemků. Samozřejmostí je vyřízení závazných stanovisek dotčených orgánů a grafických příloh. Postaráme se, abychom celý proces vydání územního rozhodnutí co nejvíce urychlili.

A tohle
jsme my

V ateliéru Civilista najdete tým specialistů ve svém oboru. Zakládáme si na osobní komunikaci. Vždy se vám proto věnuje konkrétní architekt či projektant, který má však po celou dobu k dispozici podporu zbytku týmu. To vše pod supervizí zakladatele našeho ateliéru Jiřího Tesaře. Tohle jsme my, Civilista(é).

Jiří Tesař

jednatel

Petra Tesařová

asistentka

Antonín Holeček

projektant

Veronika Pátková

architektka

Barbora Simon

projektant

Slavo Novotný

architekt

Zdeněk Hink

projektant

Martin Svárovský

projektant

Renata Grossmannová

projektant

Ondřej Kodras

projektant dopravy

Roman Bőhm

statik

Jakub Pětník

projektant

Vojtěch Šašek

projektant

Magdalena Murdychová

architektka

Martina Eliášová

administrativa